فواید نوشیدن آب برای تناسب اندام شما

آب خوشی شما را افزایش می دهد! مصرف مناسب و مرتب مایعات یک شرط اساسی برای رسیدن به حداکثر خوشی و سلامت است.

Drink water health benefit 1 - Water smooths your skin

آب پوست شما را صاف و هموار میک ند. این مساله به این خاطر شگفت آور نیست که شرایط پوست شما تا حد زیادی به میزان آبی که می نوشید بستگی دارد. درود بر پوست شاداب و درخشان با کشسانی و سرزندگی کامل.

Drink water health benefits 2 - Water can help relieve headaches!

آب می تواند به رفع سردرد کمک کند! معمولا اولین فکر مصرف سریع دارو است. اما دلیل سردرد معمولا کمبود آب است.

Drink water health benefit 3 - Drink yourself awake

با نوشیدن خود را هشیار کنید! حتی مقدار کمی از کمبود مایعات می تواند باعث خستگی شود. به خاطر کمبود آب مغز شما به میزان لازم خون رسانی نمی شود. نشانه های اولیه استرس همچون خستگی و کوفتگی ممکن است ظهور کنند.

Drink water health benefits 4 - detox your body

آب از درون تصفیه می کند زیرا آب به سم زدایی بدن کمک می کند. آب سوخت و ساز را تحریک می کند و بدن شما بهتر می تواند سموم را دفع کند.

Drink water health benefits 5 - loose weight

تشنه یا گرسنه هستید؟ تشنگی مکرر سوء تعبیر گرسنگی است. بنابراین خودتان را بیازمایید که آیا واقعا گرسنه هستید یا تشنه.